"I could write a fucking novel about the ache of missing you."
S.B. (via sunflower-mama)

(Source: fallinlovewithapoet, via tusengraderkallt)

"

För de är så jag fungerar
Jag stänger av
Jag väntar tills allt är borta

Jag går runt och väntar på att de ska försvinna
Jag vill inte se de

Jag blundar
Lägger mig under kudden
Skriker
Och försvinner

Ingen vet
Ingen ser

För de är så jag fungerar
Jag stänger av
Jag väntar tills allt är borta

"
(via usandstrom)

(via dukomsomenvind)