"I am fucking insane but my intentions are gold and my heart is pure."
(via leonson)

(Source: lovel-ylesbian, via sixtininer)

"Jag har en sådan ilska inuti mig"
(via livets-tragedier)

(via ensamochensam)

"Jag har försökt att göra det rätta, vad som väntas utav mig. Det har inte gått en natt utan att jag har drömt om dig. I det ordnade och lugna har jag sökt din trygga tröst, varje höst har jag sökt genom varje vind efter din röst."
Loke (via nakednessensation)
"För jag skiter i om jag är en av hundratusental, det gör ju inte mindre ont för att smärtan är normal."
Loke Nyberg - Melankolia stad (via enlitenkatt)