"Call me at 4 am, and tell me it’s because you want to hear my voice."
(via blu3rthanvelvet)

(Source: lushpussyhighheels, via landetingenstans)

ajantas:

don’t buy your girl flowers. flowers die. buy her a potted cactus

(via dfbm)

"Heaven exists.
It’s 7pm with your lips pressed against mine.
Hell exists.
It’s 3am with you on my mind and not in my bed."
Heaven and Hell (via heldenkotze)

(Source: unpoeticheartbreak, via acidic-child)

"Han ringde igår, sade att jag är för feg för kärlek. Jag fnös bara och sade att jag snarare är för intelligent."
För att inte ta skada, 20 maj 2013 (via februarifrossa)

(via brasverigemannen)

"Och det värsta är att fakea livet.
Låtsas vilja fast man inte vill alls."
(via tystaskrik)

(via fullkomligt-borttappad)

"Always one step away from the edge you know?"
(via tystaskrik)

(via fullkomligt-borttappad)